Poezie, edelsmeden en religie

Gedicht en bronzen kruisbeeldje, in opdracht/wedstrijd van het Bisdom Roermond, 2003. Expositie op Internet/site Bisdom.

Thematitel:

“in den beginne was het Woord”

Roodbrons, cire perdu gegoten, als halssieraad of los ruimtelijk object. Edelsmid: Marlies Prieckaerts.

toen lijden

zo ijl was

als adem

te spellen

begin

van het woord

Provincieprijs Dichten voor water 2022

Sinds 2014 organiseert Stichting Aquarius op de International Day Of Poetry (21 maart) jaarlijks het literaire festival Dichten Voor Water. De 8e editie van het festival staat dit jaar in het teken van Grondwater: Maak het onzichtbare zichtbaar.

Mijn gedicht Watergrond werd toegekend aan de Provincieprijs Limburg. Tevens Poeziebundel.

Watergrond

Waar hellingbos

en boomgaard wuiven

waar mergelschaap en reigers

geduldig grazen

mijn watergrond

waar aan de Maas

het water veilig zich verbergt

onder stenen lagen schelpenzee

Maar soms is het nieuwsgierig

naar beken en riviertjes:

water uit rots

water in water:

Sint-Jansbron

waar de Geul wordt gevoed

door water uit de mergelwand:

water uit rots

water in water

-mijn eerste forel.

Mensen zoals wij. In huizen zoals die van ons. Met ouders en kinderen zoals wij. Met een hond of een kat, zoals bij ons. Op de verkeerde plek, maar vlak bij ons…

Bellum et pax

De kerfstok gebroken

iedere schuld gelost

vrij in het hoofd

adieu aan elk gebed.

Het is goed toeven

in de luwte

als de strijd beslecht is

in remise

en de slaap zo

veel rustiger dan.

Is dit vrede

of een bestand:

sluimert het beest

of is het dood

wordt onze kinderen

waarheid onderwezen

of de fijne kunst van leugens

wordt ze geleerd

hoe je vrienden maakt

of wie de vijand is

weten ze wat een ploegschaar is

of hoe je halzen keelt…

De rivieren

zullen het leren:

de kleur van het water

waar ik me in was.

Inspiratie, Muze en Muziek

Een mooi woord voor inspiratie, is Bezieling, Begeestering , of Inboezeming. In elk geval iets dat plaatsvindt in de buurt van je hart, je ziel.

En iets dat doet schrijven, dat poezie creeert.

De inspiratie voor een gedicht kan overal vandaan komen: de natuur die je ervaart, de associatie met een bepaald woord, belevenissen uit je verleden, fantasie over de toekomst; of juist het overweldigende van het moment.

Of een kathedraal, een schilderij of beeldhouwwerk, een foto.

Of: een muziekstuk. En dan niet zozeer beschrijven, maar -zoals muzikant en tekstdichter Jan Rot het noemt- hertalen.

Herbeelden. Niet vanuit het visuele, maar vanuit het auditieve veld.

Hier twee gedichten die ik naar aanleiding van een muziekstuk heb geschreven:

Cantique de Jean Racine (Gabriel Faure)

Fluweelzacht de violen

in de avondmist

-een harp prevelt

voor zich heen

stemmen

zijn op zoek

en vinden

elkaar

opgelucht

en herboren

In harmonieen breed gedragen

wat besloten lag

al lang besloten lag

nu ontluikt

stemmen bekennen

en weten sindsdien:

niet begraven

maar slapend

steeds weer slapend

een harp

in de nevel.

en:

Preludes Opus 28 (Chopin, prelude nr 1)

Als water

klatert de prelude

zich van de vleugel los

vingers krioelen

als vissen op de vlucht

bereiken bevrijd

mijn oor

happen naar adem

in mijn hart.

Maar het volgende citaat over inspiratie is natuurlijk ook juist:

De ware dichter is hij die inspiratie krijgt terwijl hij het vers maakt.

Origineel: Le vrai poète est celui qui trouve l’idée en forgeant le verse.

(Alain)

Literatuur en Geneeskunde

Elk jaar organiseert de VU Amsterdam de AmsterdamUMC-poezieprijs.

Steeds staat een medisch thema centraal. Dit jaar was het thema “Trauma”.

Hier mijn bijdrage/gedicht “Onberekenbaar”, dat belandde in de eerste shortlist van 50.

De grip
ontglipt me
meer en meer

diep in mij
leidt iets een eigen leven
dat keer op keer

het mijne velt.

Ik ken de pijn
en het vergeten
en de afstand die ons kwelt

ik ken dat beest
van binnen
en haar kuren
tot en met

maar
wat amper te verduren valt

is dat ik nooit
ooit weten zal

van tijd noch uur
van komen, gaan of blijven…

Jugendstilmeisje

In 2009 schreef het Diamantmuseum Antwerpen een gedichtenwedstrijd uit.

Mijn bijdrage kreeg in 2010 een nominatie.

Diamanten aansteker Jugendstil/Art Nouveau

Jugendstilmeisje 

Bepoederd.

Lange wimpers.

Lippen rosgetuit.

_

Bakelieten sigarettenpijpje

Voor de afstand

Die er in haar blik niet is.

_

Jugendstilmeisje

Kleine borstjes, lange benen.

_

Ze laat zich tracteren

En is gul met haar lach

Belooft veel meer dan je mag.

_

Haar schoot is een schat

Waarnaar je mag raden

Voorbij haar dichte benen  

_        

Jugendstilmeisje

Kleine borstjes, lange benen

_

Steeds snel de dansvloer op

Of een nieuwe sigaret

Als de vragen te lastig

Of de handen te dichtbij.

_

Haar aansteker blust de lust

Verlicht even wat ze is:

Jugendstilmeisje

_

En eeuwig voorbijgaan.

Kerkelijke Liedtekst voor tweede bundel Het vrije Lied

Naam (ingebed)

Als je me roept
zul je zwijgen
als ik stil ben
spel je mijn naam

in afwezigheid
krijg je gestalte
en in het licht
word je uitgewist:

de sereenste kerk
is van bomen
is een knielbaar strand

bidden
is nabijheid
uit de stilte kneden

en neurien
op de melodie
die wacht

-en dan pas
de mijne wordt.

liedtekst: jan smulders, muziek: richard vos

Presentatie eind 2021 in de Geertekerk, Utrecht

bundel bevat 20 liedteksten, waarvan tien getoonzet;

200 inzendingen

Kerstoverweging 2021Panta rhei


Hoe langer
het geleden is
hoe meer
jij in me verder groeit:


de esdoorn is geveld
maar de wortels blijven
zich vertakken


net zoals er
iedere winter
het roodborstje is
-een roodborstje
voor onze raam.


Zolang ik je naam
blijf noemen
ben je bij me


op mijn schouder
voor de raam.

Hoe verder

Hoe verder

Met jou
stierf ons verhaal

en werd een echo

-rimpels
in het water.

Nu begint vroeger
en het mijmeren

vanaf nu
is er een gisteren

waar jij woont
en mij vertelt

hoe het samen was
en hoe het verder moet.

/

Uitgeverij Gopher organiseert alweer haar derde poëziewedstrijd met ditmaal als thema: eenzaamheid, hoop en verlangen (Harderwijk, 2021).

 
titel bundel: ‘Niet vrijwillig zit ik afgezonderd

// 

.

/